Tìm theo từ khóa

Mammillaria longimamma

 Tên khoa học: Mammillaria longimamma

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
  • Loài (Species): longimamma
Tên thường gọi: Xương rồng Mammillaria longimamma, Xương rồng nải chuối hoa vàng

Mô tả:

Hình:Video:

Nhận xét