Mammillaria bocasana

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): bocasana

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria bocasana
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria bocasana, Xương rồng Mammi bocasana.
Tên khác(Synonyms):  Mammillaria hirsuta var. grandis, Mammillaria knebeliana, Mammillaria longicoma 

Phân nhóm nhỏ:

  • Mammillaria bocasana
  • Mammillaria bocasana cv. multilanata
  • Mammillaria bocasana cv. multilanata f. cristata
  • Mammillaria bocasana cv. roseiflora
  • Mammillaria bocasana cv. splendens
  • Mammillaria bocasana cv. splendens f. cristata
  • Mammillaria bocasana f. hirsuta
  • Mammillaria bocasana subs. eschauzieri
  • Mammillaria bocasana var. kunzeana
  • Mammillaria knebeliana

Hình:


Mô tả:

- Lông tơ, có 1 móc giữa
- Mọc thành cụm

Chăm sóc:

Với điều kiện khí hậu tại TP.HCM:
- Nắng: nên đảm bảo nắng, nóng 100%. Nếu không có ánh nắng trực tiếp cây khó ra hoa.
- Nước: Tưới nước vừa phải. Cũng có thể để mưa không che.

Video: