Tìm theo từ khóa

Mammillaria bocasana

 Tên khoa học: Mammillaria bocasana

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
  • Loài (Species): bocasana
Tên thường gọi: Xương rồng Mammillaria bocasana

Mô tả: Cây dạng trụ, lông tơ mềm, giữa có gai móc

Video:


Hình ảnh:


Nhận xét