Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Neobuxbaumia

Xương rồng Neobuxbaumia euphorbioides

  Neobuxbaumia euphorbioides  Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Neobuxbaumia Loài (Species): euphorbioides Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Neobuxbaumia  euphorbioides Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Neobuxbaumia euphorbioides.  Tên khác(Synonyms):  Carnegiea euphorbioides Cephalocereus euphorbioides Cereus euphorbioides Lemaireocereus euphorbioides Pilocereus euphorbioides Rooksbya euphorbioides Hình: Neobuxbaumia euphorbioides - llifle.com Neobuxbaumia euphorbioides - llifle.com Neobuxbaumia euphorbioides - llifle.com

Xương rồng Neobuxbaumia mezcalaensis

  Neobuxbaumia mezcalaensis  Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Neobuxbaumia Loài (Species): mezcalaensis Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Neobuxbaumia mezcalaensis Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Neobuxbaumia mezcalaensis.  Tên khác(Synonyms): Carnegiea mezcalaensis,  Carnegiea nova,  Cephalocereus mezcalaensis,  Pilocereus mezcalaensis. Hình: Neobuxbaumia mezcalaensis - llifle.com

Xương rồng Neobuxbaumia polylopha (Kim lăng trụ)

  Neobuxbaumia polylopha  Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Neobuxbaumia Loài (Species): polylopha Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Neobuxbaumia polylopha Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Neobuxbaumia polylopha, Xương rồng kim lăng, Kim lăng trụ.  Tên khác(Synonyms): Carnegiea polylopha, Cephalocereus polylophus, Cereus polylophus, Pilocereus polylophus. Phân nhóm nhỏ của   Xương rồng Neobuxbaumia polylopha: Neobuxbaumia polylopha  Neobuxbaumia polylopha f. cristata Neobuxbaumia polylopha f. variegata Hình: Neobuxbaumia polylopha - llifle