Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Melocactus

Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi

  Tên khoa học:  Melocactus curvispinus Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Melocactus Loài (Species): curvispinus Tên thường gọi: Xương rồng melo, Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi Hình ảnh: Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm) Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm) Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm) Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm) Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm) Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm) Chăm sóc: Với điều kiện khí hậu tại TP.HCM : - Cây cần nắng 100%, không có hiện tượng cháy nắng khi phơi nắng suốt, càng nhiều nắng cây càng đẹp (Xem hình để biết màu da cây phơi 100% nắng). Chậm, kém phát triển trong điều kiện

Xương rồng Melocactus curvispinus - G

  Tên khoa học:  Melocactus curvispinus Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Melocactus Loài (Species): curvispinus Tên thường gọi: Xương rồng melo Latin:  Mô tả: Thường nhầm lẫn và gần giống với:  Là loài bản địa tại:  Phân nhóm nhỏ: Melocactus curvispinus Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi Hình: Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi