Solanum mammosum hay gọi là cây trái dư, cà đầu bò, cà vú. Một loại cây cho trái đẹp …

Read more »