Mammillaria

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria

Các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống Mammillaria
 - Hình ảnh kèm tên khoa học, tên thường gọi
 - Click vào tên bên dưới hình để xem thêm

Mammillaria albicans
Mammillaria albicans


Mammillaria albiflora

Mammillaria bombycina

Nhận xét