Acanthocereus tetragonus cv. tròn

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Acanthocereus
Loài (Species): tetragonus

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Acanthocereus tetragonus cv. tròn (tên mình tự đưa vào để phân biệt vì thấy thân hơi mập tròn)

Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Acanthocereus tetragonus cv. tròn, 3 cạnh lai, ba cạnh lai, 3 cạnh Thái, ba cạnh thái
Tên khác(Synonyms):  --


Hình:


Nụ vào giữa tháng 7 năm 2021

Mô tả: 

- Về nhận định cá nhân mình thấy khá là giống với 3 cạnh làm chân tháp Việt Nam: chồi lúc mới lên cũng 5 cạnh > sau đó là 4 cạnh > cuối cùng là 3 cạnh.
- Nhưng khác biệt là thân khá đầy đặn, không chuyển lõm như ở 3 cạnh, có xu hướng mập tròn lên (nhưng không được tròn mà có dạng tam giác)
- Nhận định đây có thể là sản phẩm được lai tạo cho mục đích làm chân tháp.
- Cuối cùng mình đưa cây này vào Acanthocereus tetragonus, gán cho 1 cái tên tạm: Acanthocereus tetragonus cv. tròn !?
- Mình thấy ở Việt Nam thường sử dụng làm chân tháp.