Tìm theo từ khóa

Acanthocereus tetragonus cv. tròn - chân tháp 3 cạnh lai

 Tên khoa học: Acanthocereus tetragonus cv. tròn !?(tên mình tự đưa vào để phân biệt vì thấy thân hơi mập tròn)

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Acanthocereus
  • Loài (Species): tetragonus
Tên thường gọi: không có tên gọi rõ ràng, lúc thì thấy ghi là 3 cạnh lai, lúc thì thấy ghi là 3 cạnh Thái

Mô tả: 
- Về nhận định cá nhân mình thấy khá là giống với 3 cạnh làm chân tháp Việt Nam: chồi lúc mới lên cũng 5 cạnh > sau đó là 4 cạnh > cuối cùng là 3 cạnh.
- Nhưng khác biệt là thân khá đầy đặn, không chuyển lõm như ở 3 cạnh, có xu hướng mập tròn lên (nhưng không được tròn mà có dạng tam giác)
- Nhận định đây có thể là sản phẩm được lai tạo cho mục đích làm chân tháp.
- Cuối cùng mình đưa cây này vào Acanthocereus tetragonus, gán cho 1 cái tên tạm: Acanthocereus tetragonus cv. tròn !?
- Mình thấy ở Việt Nam thường sử dụng làm chân tháp.

Thường nhầm lẫn và gần giống với: 


Hình:

Nụ vào giữa tháng 7 năm 2021


Nhận xét