Bài đăng

Xương rồng Cereus hildmannianus - G

Xương rồng Cereus peruvianus var. monstruosus - Cereus 5 cạnh núi Việt Nam

Xương rồng Cereus 4 cạnh hàng rào Việt Nam