Carnegiea gigantea Tốc độ tăng trưởng của Saguaro cực kỳ chậm: - 15 năm: cao ~30 cm -…

Read more »