Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cipocereus

Xương rồng Cipocereus bradei

  Cipocereus bradei  Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Cipocereus Loài (Species): bradei Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Cipocereus bradei Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Cipocereus bradei  Tên khác(Synonyms): Cephalocereus bradei, Pilocereus bradei, Pseudopilocereus bradei. Hình:   Cipocereus bradei - cl-cactus  Cipocereus bradei - duongmade (Thai)