Cây hoa nhài, cây hoa lài. Hoa trắng, thơm nồng nàn. Dùng ướp trà. Hoa Nhài Phân loại…

Read more »