Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Discocactus

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Discocactus:

 • Discocactus albispinus Buining & Bredero = Discocactus zehntneri subs. albispinus
 • Discocactus alteolens Schum. = Discocactus alteolens
 • Discocactus alteolens Lem. ex A.Dietr. = Discocactus placentiformis
 • Discocactus araneispinus Buining & Bredero = Discocactus zehntneri subs. araneispinus
 • Discocactus bahiensis Britton & Rose
 • Discocactus bahiensis subs. gracilis P.J.Braun & Esteves = Discocactus bahiensis
 • Discocactus bahiensis subs. petr-halfari (M.Zachar) P.J.Braun & Esteves = Discocactus bahiensis
 • Discocactus bahiensis subs. subviridigriseus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus bahiensis
 • Discocactus besleri F.A.C.Weber = Discocactus placentiformis
 • Discocactus boliviensis Backeb. = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus boomianus Buining & Bredero = Discocactus zehntneri subs. boomianus
 • Discocactus buenekeri W.R.Abraham = Discocactus zehntneri subs. buenekeri
 • Discocactus cangaensis Diers & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus catingicola Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus subs. catingicola
 • Discocactus catingicola var. griseus P.J.Braun & Esteves = Discocactus griseus
 • Discocactus catingicola var. nigrisaetosus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus nigrisaetosus
 • Discocactus catingicola subs. rapirhizus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus rapirhizus
 • Discocactus cephaliaciculosus Buining & Bredero ex P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus cephaliaciculosus subs. nudicephalus P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus crassispinus P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus crassispinus subs. araguaiensis P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus crystallophilus Diers & Esteves = Discocactus placentiformis
 • Discocactus diersianus Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus diersianus subs. goianus (Diers & Esteves) P.J.Braun & Esteves = Discocactus goianus
 • Discocactus diersianus var. goianus (Diers & Esteves) P.J.Braun & Esteves = Discocactus goianus
 • Discocactus estevesii Diers & Esteves = Discocactus heptacanthus at Rebutialand cactus collection Demjén, Hungary. Discocactus ferricola Buining & Bredero
 • Discocactus flavispinus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus goianus Diers & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus griseus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus hartmannii (K.Schum.) Britton & Rose = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus hartmannii var. bonitoensis (Buining & Bredero) P.J.Braun = Discocactus magnimammus subs. bonitoensis
 • Discocactus hartmannii subs. giganteus P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus hartmannii subs. magnimammus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus subs. magnimammus
 • Discocactus hartmannii var. magnimammus (Buining & Bredero) P.J.Braun = Discocactus heptacanthus subs. magnimammus
 • Discocactus hartmannii var. mamillosus (Buining & Bredero) P.J.Braun = Discocactus mamillosus
 • Discocactus hartmannii subs. patulifolius (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus patulifolius
 • Discocactus hartmannii var. patulifolius (Buining & Bredero) P.J.Braun = Discocactus patulifolius
 • Discocactus hartmannii subs. setosiflorus P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus heptacanthus (Barb.Rodr.) Britton & Rose
 • Discocactus heptacanthus f. aurea hort.
 • Discocactus heptacanthus subs. catingicola (Buining & Bredero) N.P.Taylor & Zappi
 • Discocactus heptacanthus subs. magnimammus (Buining & Bredero) N.P.Taylor & Zappi
 • Discocactus heptacanthus subs. melanochlorus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus heptacanthus var. riomortensis P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus heptacanthus var. semicampaniflorus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus horstii Buining & Bredero
 • Discocactus horstii f. cristatus hort. = Discocactus horstii
 • Discocactus horstii f. variegatus hort. = Discocactus horstii
 • Discocactus hybrid horstii x crystallophilus
 • Discocactus insignis Pfeiff. = Discocactus placentiformis
 • Discocactus latispinus Buining ex Bredero ex J.Theun. = Discocactus placentiformis
 • Discocactus latispinus subs. pseudolatispinus (Diers & Esteves) P.J.Braun & Esteves = Discocactus pseudolatispinus
 • Discocactus latispinus subs. pulvinicapitatus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus pulvinicapitatus
 • Discocactus lindaianus Diers & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus linkii Pfeiff. = Discocactus placentiformis
 • Discocactus magnimammus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus subs. magnimammus
 • Discocactus magnimammus subs. bonitoensis Buining ex J.Theun. = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus mamillosus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus melanochlorus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus subs. melanochlorus
 • Discocactus multicolorispinus P.J.Braun & Bredero = Discocactus placentiformis
 • Discocactus nigrisaetosus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus pachythele Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus paranaensis Backeb. = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus patulifolius Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus petr-halfari M.Zachar = Discocactus bahiensis subs. petr-halfari
 • Discocactus piauiensis P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus placentiformis (Lehm.) K.Schum.
 • Discocactus placentiformis subs. alteolens (Lem.) P.J.Braun & Esteves = Discocactus alteolens
 • Discocactus placentiformis var. alteolens (Lem.) P.J.Braun & Esteves = Discocactus alteolens
 • Discocactus placentiformis var. minor-horridulus n.n. = Discocactus placentiformis
 • Discocactus placentiformis subs. multicolorispinus P.J.Braun & Esteves = Discocactus multicolorispinus
 • Discocactus placentiformis subs. pugionacanthus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus pugionacanthus
 • Discocactus placentiformis var. pugionacanthus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus pugionacanthus
 • Discocactus prominentigibbus Diers & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus pseudolatispinus Diers & Esteves = Discocactus placentiformis
 • Discocactus pugionacanthus Buining & Bredero ex J.Theun. = Discocactus placentiformis
 • Discocactus pulvinicapitatus Buining & Bredero = Discocactus placentiformis
 • Discocactus rapirhizus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus semicampaniflorus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus var. semicampaniflorus
 • Discocactus silicicola Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus silvaticus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus spinosior Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus squamibaccatus Buining & Bredero = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus squamibaccatus var. longiflorus P.J.Braun & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus subterraneo-prolifer Diers & Esteves = Discocactus heptacanthus
 • Discocactus subviridigriseus Buining & Bredero = Discocactus bahiensis subs. subviridigriseus
 • Discocactus tricornis Monv. ex Pfeiff. = Discocactus placentiformis
 • Discocactus woutersianus Bredero & M.van de Broek = Discocactus horstii
 • Discocactus zehntneri Britton & Rose
 • Discocactus zehntneri subs. albispinus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus zehntneri
 • Discocactus zehntneri var. albispinus (Buining & Bredero) P.J.Braun = Discocactus zehntneri subs. albispinus
 • Discocactus zehntneri f. albispinus (Buining & Bredero) Říha = Discocactus zehntneri subs. albispinus
 • Discocactus zehntneri subs. araneispinus (Buining & Bredero) P.J.Braun & Esteves = Discocactus zehntneri
 • Discocactus zehntneri var. araneispinus (Buining & Bredero ex J.Theun.) P.J.Braun = Discocactus zehntneri subs. araneispinus
 • Discocactus zehntneri subs. boomianus (Buining & Bredero) N.P.Taylor & Zappi
 • Discocactus zehntneri var. boomianus (Buining & Bredero) P.J.Braun = Discocactus zehntneri subs. boomianus
 • Discocactus zehntneri subs. buenekeri (W.R.Abraham) P.J.Braun & Esteves = Discocactus zehntneri
 • Discocactus zehntneri subs. horstiorum (P.J.Braun) P.J.Braun & Esteves = Discocactus zehntneri
 • Discocactus zehntneri var. horstiorum P.J.Braun = Discocactus zehntneri subs. horstiorum


Chăm sóc xương rồng Discocactus:

- Cây chỉ được tìm thấy ở Brazil và khu vực lân cận của Bolivia và Paraguay, bán cầu nam giữa vĩ độ 5 và 24.
- Nhiệt độ không bao giờ thấp hơn 10 độ.
- Được tìm thấy ở khu vực đất tơi xốp, nhiều đá, rất ít đất mùn.
- Độ ẩm: thấp vào ban ngày, cao vào ban đêm (sương xuống)
- Rễ phát triển tại lớp đất mặt (có thể đi xa 1m)
- Thời kỳ sinh trưởng cây cần nhiều nước, nhưng không phải úng.
- Nước tưới: khi dùng nước máy pH 7.0, phải giảm pH xuống 5.5 là thích hợp với Discocactus. Thời gian tưới tốt nhất là buổi tối.