Tìm theo từ khóa

Mammillaria humboldtii

 Tên khoa học: Mammillaria humboldtii

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
  • Loài (Species): humboldtii
Tên thường gọi: Xương rồng Mammillaria humboldtii

Mô tả: Siêu nhỏ, siêu dễ thương

Hình:
Video:

Nhận xét