Tìm theo từ khóa

Echinopsis

 Tên khoa học: Echinopsis sp.

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Echinopsis
Tên thường gọi: Xương rồng Echinopsis, Xương rồng Lobi, Xương rồng Lobivia

Mô tả: Hoa lớn, đẹp, rất siêng hoa. Thường được tháp ghép để kích thích ra hoa nhiều. Được lai tạo rất nhiều màu hoa, kiểu hoa.
Thường nhầm lẫn và gần giống với: Echinocereus

Video:

Cây Echinopsis tháp

Cây Echinopsis trồng thẳng

Cây Echinopsis tháp

Nhận xét