Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2021

Xương rồng Astrophytum ornatum

  Tên khoa học:  Astrophytum ornatum Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Astrophytum Loài (Species): ornatum Tên thường gọi: Xương rồng Astrophytum ornatum Mô tả:  Hình:

Xương rồng Astrophytum myriostigma

   Tên khoa học:  Astrophytum myriostigma Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Astrophytum Loài (Species): myriostigma Tên thường gọi: Xương rồng Astrophytum myriostigma Mô tả:  - Hình ngôi sao 5 cánh, 4 cánh, 3 cánh. - Gai nhỏ gần như tiêu biến. - Có 2 dạng: mọc thấp và mọc trụ cao. Phân nhóm nhỏ của Astrophytum myriostigma:  - Astrophytum myriostigma: 5 cạnh - Astrophytum myriostigma quadricostatum: 4 cạnh - Astrophytum myriostigma tricostatum: 3 cạnh - Astrophytum myriostigma var. columnare: dạng trụ 5 cạnh - Astrophytum myriostigma v. nudum: da màu xanh trơn Hình: Astrophytum myriostigma var. columnare Astrophytum myriostigma  var.  columnare

Xương rồng Astrophytum asterias

  Tên khoa học:  Astrophytum asterias Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Astrophytum Loài (Species): asterias Tên thường gọi: Xương rồng Astrophytum asterias, Sand Dollar Cactus, Sea Urchin Cactus, Star Cactus, Star Peyote Mô tả:  - Không gai, dễ thương là từ thường dùng để mô tả loài này. - Một thú vị nhỏ: Asterias là tên của con sao biển (Starfish) cũng có thể vì 1 số form của asterias giống sao biển (như Astrophytum asterias cv. Star Type), nhưng nhìn chung asterias giống khung xương con cầu gai/ nhum biển hơn. (Bên dưới sẽ để 1 số hình để so sánh) Hình: Astrophytum asterias cv. Star Type Hình so sánh: Vỏ/ khung xương con cầu gai/nhum biển Vỏ/ khung xương con cầu gai/nhum biển Vỏ/ khung xương con cầu gai/nhum biển với đầy gai ban đầu Sao biển (starfish) Sao biển (starfish)

Xương rồng Astrophytum capricorne

  Tên khoa học:  Astrophytum capricorne Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Astrophytum Loài (Species): capricorne Tên thường gọi: Xương rồng Astrophytum capricorne, Xương rồng (gai) sừng dê, Goat's Horns Cactus Mô tả: Astrophytum capricorne là loài duy nhất trong Astrophytum có bộ gai hoành tráng. Hình:

Xương rồng Astrophytum caput-medusae

  Tên khoa học:  Astrophytum caput-medusae Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus): Astrophytum Loài (Species): caput-medusae Tên thường gọi: Xương rồng Astrophytum caput-medusae Mô tả: Giống đầu rắn của Medusa (Hình bên dưới cùng dành cho những ai chưa biết Medusa là như thế nào) Hình: Đầu Medusa trong thần thoại Hy Lạp: Đầu Medusa

Xương rồng Pereskia sacharosa

  Tên khoa học:  Pereskiopsis sacharosa Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Pereskiopsis Loài (Species): sacharosa Tên thường gọi: Xương rồng diệp long Pereskiopsis sacharosa Mô tả: Cây phát triển lớn, cao, không nhỏ như xương rồng diệp long Pereskiopsis diguetii. Hình:   Hoa lớn, màu rực rỡ

Xương rồng Pereskiopsis diguetii - xương rồng diệp long

  Tên khoa học:  Pereskiopsis diguetii Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Pereskiopsis Loài (Species): diguetii Tên thường gọi: Xương rồng Pereskiopsis diguetii, Xương rồng diệp long Mô tả: - Thường sử dụng làm chân tháp mầm các loại xương rồng - Gai nhọn dài - Thân mọc dài. Hình:

Xương rồng Stenocereus pruinosus - xương rồng trụ 6 cạnh Việt Nam

Stenocereus pruinosus  Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Stenocereus Loài (Species): pruinosus Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Stenocereus pruinosus Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Stenocereus pruinosus, Xương rồng trụ 6 cạnh, Trụ 6 cạnh, Trụ sáu cạnh.  Tên khác(Synonyms):   Cereus edulis Cereus pruinosus Echinocactus pruinosus Lemaireocereus pruinosus Rathbunia pruinosa Ritterocereus pruinosus  Hình: Stenocereus pruinosus - Coc Garden Stenocereus pruinosus - Coc Garden Stenocereus pruinosus - Coc Garden Stenocereus pruinosus - Coc Garden Stenocereus pruinosus - Coc Garden Mô tả: - Chồi phát triển: 4,5 cạnh > 6 cạnh - Cây trưởng thành có 6 cạnh - Mọc trụ cao - Thường sử dụng làm chân tháp các loại xương rồng

Xương rồng Cereus peruvianus var. monstruosus - Cereus 5 cạnh núi Việt Nam

Cereus peruvianus var. monstruosus Phân loại khoa học:  Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng) Chi/ Giống (Genus):  Cereus Loài (Species): peruvianus (repandus) Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Cereus peruvianus var. monstruosus Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Cereus peruvianus var. monstruosus,  Tên khác(Synonyms):   Cereus repandus var. monstrose Phân nhóm nhỏ của  Cereus repandus : Cereus peruvianus  Cereus peruvianus f. cristatus  Cereus peruvianus var. monstruosus  Cereus peruvianus var. monstruosus f. variegatus Cereus repandus  Hình ảnh:   Mô tả: - Cây con có nhiều lông tơ màu vàng (nên có nhiều nơi bán cây con gọi là xương rồng lông khỉ!?) - Cây trưởng thành có 5 cạnh, hoặc các dạng lồi lõm khác nhau. - Đặc trưng bởi màu xanh rất đặc trưng. - Mọc trụ cao