Tên khoa học: Pereskiopsis sacharosa

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Pereskiopsis
  • Loài (Species): sacharosa
Tên thường gọi: Xương rồng diệp long Pereskiopsis sacharosa

Mô tả: Cây phát triển lớn, cao, không nhỏ như xương rồng diệp long Pereskiopsis diguetii.

Hình:

 

Hoa lớn, màu rực rỡ