Tên khoa học: Pereskiopsis diguetii

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Pereskiopsis
  • Loài (Species): diguetii
Tên thường gọi: Xương rồng Pereskiopsis diguetii, Xương rồng diệp long

Mô tả:
- Thường sử dụng làm chân tháp mầm các loại xương rồng
- Gai nhọn dài
- Thân mọc dài.

Hình: