Tên khoa học: Astrophytum myriostigma

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Astrophytum
  • Loài (Species): myriostigma
Tên thường gọi: Xương rồng Astrophytum myriostigma

Mô tả: 
- Hình ngôi sao 5 cánh, 4 cánh, 3 cánh.
- Gai nhỏ gần như tiêu biến.
- Có 2 dạng: mọc thấp và mọc trụ cao.

Phân nhóm nhỏ của Astrophytum myriostigma: 
- Astrophytum myriostigma: 5 cạnh
- Astrophytum myriostigma quadricostatum: 4 cạnh
- Astrophytum myriostigma tricostatum: 3 cạnh
- Astrophytum myriostigma var. columnare: dạng trụ 5 cạnh
- Astrophytum myriostigma v. nudum: da màu xanh trơn

Hình:
Astrophytum myriostigma var. columnare

Astrophytum myriostigma var. columnare