Tên khoa học: Astrophytum caput-medusae

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Astrophytum
  • Loài (Species): caput-medusae
Tên thường gọi: Xương rồng Astrophytum caput-medusae

Mô tả: Giống đầu rắn của Medusa (Hình bên dưới cùng dành cho những ai chưa biết Medusa là như thế nào)

Hình:


Đầu Medusa trong thần thoại Hy Lạp:

Đầu Medusa