Chi ớt.

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Solanaceae (Họ Cà, Họ Khoai tây)

Chi/ Giống (Genus): Capsicum

Loài (Species): --


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Capsicum

Tên thường gọi (Common name): Chili

Tên khác (Synonyms): --


Các loài ớt phổ biến trên thế giới

 1. Capsicum annuum: bao gồm nhiều loại khác nhau như bell pepper (ớt chuông), paprika, cayenne, jalapeños, và chiltepin
 2. Capsicum frutescens: bao gồm ớt tabasco
 3. Capsicum chinense: bao gồm loài ớt cay nhất như naga, habanero và Scotch bonnet
 4. Capsicum pubescens: bao gồm ớt rocoto Nam Mỹ
 5. Capsicum baccatum: bao gồm ớt aji Nam Mỹ

Ở Việt Nam có:
 • Ớt chỉ thiên (cay)
 • Ớt hiểm, ớt rừng, ớt sẻ (cay), ớt mắt chim (Bird's eye chili) (cay) (xem wiki)
 • Ớt xiêm (cay)
 • Ớt sừng trâu (không cay)
 • Ớt chuông (không cay)
 • Ớt chỉ địa Hàn Quốc (không cay)

Hình ảnh:

Ớt hiểmMột giống ớt của Thái


Ớt chuông