Neobuxbaumia mezcalaensis 

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Neobuxbaumia
Loài (Species): mezcalaensis

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Neobuxbaumia mezcalaensis
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Neobuxbaumia mezcalaensis. 
Tên khác(Synonyms): Carnegiea mezcalaensis, Carnegiea nova, Cephalocereus mezcalaensis, Pilocereus mezcalaensis.


Hình:

Neobuxbaumia mezcalaensis - llifle.com