Mammillaria elongata

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): elongata

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria elongata
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria elongata, Xương rồng Mammi elongata
Tên khác(Synonyms): Chilita elongata, Krainzia elongata, Leptocladia elongata, Leptocladodia elongata, Neomammillaria elongata.

Hình: