Mammillaria prolifera

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): prolifera

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria prolifera
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria prolifera, Xương rồng Mammi prolifera, Texas Nipple Cactus
Tên khác(Synonyms): Cactus mammillaris var. prolifer, Cactus proliferus, Chilita prolifera, Mammillaria prolifera subsp. prolifera, Mammillaria stellaris, Neomammillaria prolifera   

Hình:


Mammillaria prolifera - llifle

Mammillaria prolifera - llifle