Cây trầu bà đế vương đỏ, còn được gọi là cây đế vương đỏ, có tên khoa học là Philodendron Imperial Red.

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Philodendron

Loài (Species): imperial Red


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Philodendron imperial Red

Tên thường gọi (Common name): Đế vương đỏ, Trầu bà đế vương đỏ

Tên khác (Synonyms): --


Hình ảnh: