Philodendron Giganteum 

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Philodendron

Loài (Species): giganteum


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Philodendron giganteum

Tên thường gọi (Common name): --

Tên khác (Synonyms): --


Hình ảnh:

Philodendron Giganteum


Philodendron Giganteum