Opuntia robusta 

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Opuntia
Loài (Species): robusta

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Opuntia robusta
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia robusta, Xương rồng tai voi
Tên khác(Synonyms): Opuntia camuessa

Hình:

Opuntia robusta - cocgarden.com


Opuntia robusta - cocgarden.com

floranelsalento.blogspot.com - Opuntia robusta