Harrisia pomanensis 

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Harrisia
Loài (Species): pomanensis

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Harrisia pomanensis
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Harrisia pomanensis.
Tên khác(Synonyms): 

  •     Cereus bonplandii var. pomanensis
  •     Cereus pomanensis
  •     Eriocereus pomanensis

Hình:


Harrisia pomanensis - llifle.com