Ferocactus macrodiscus

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Ferocactus
Loài (Species): macrodiscus


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Ferocactus macrodiscus
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Ferocactus macrodiscus
Tên khác(Synonyms): Echinocactus macrodiscus, Bisnaga macrodisca.

Phân nhóm nhỏ của Ferocactus macrodiscus:

  • Ferocactus macrodiscus
  • Ferocactus macrodiscus forma variegata
  • Ferocactus macrodiscus var. septentrionalis 

Hình ảnh:

Ferocactus macrodiscus - cactus-art.biz


Ferocactus macrodiscus - cactus-art.biz

Ferocactus macrodiscus - cactus-art.biz


Mô tả:


Phân biệt:

Chăm sóc: