Tên khoa học: Melocactus curvispinus

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Melocactus
  • Loài (Species): curvispinus
Tên thường gọi: Xương rồng melo, Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi

Hình ảnh:
Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm)

Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm)

Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm)

Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm)

Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm)

Xương rồng Melocactus curvispinus subs. loboguerreroi (2 năm tuổi, chậu đường kính 18 cm)

Chăm sóc:

Với điều kiện khí hậu tại TP.HCM:
- Cây cần nắng 100%, không có hiện tượng cháy nắng khi phơi nắng suốt, càng nhiều nắng cây càng đẹp (Xem hình để biết màu da cây phơi 100% nắng). Chậm, kém phát triển trong điều kiện thiếu nắng.
- Mưa 100%, không cần che chắn
- Chú ý xử lý tuyến trùng và rệp sáp, đây là 2 bệnh chính khi phơi nắng mưa 100%.
- Cây phát triển khá nhanh trong các năm đầu (Cây trong hình là cây 2 năm tuổi, size chậu là 18cm.)
- Rễ phát triển rất mạnh, nên cần chậu đủ sâu. (Trong hình là chậu mới thay đường kính 18cm x cao 12cm)
- Số múi tăng theo thời gian.

Video: