Philodendron bipinnatifidum

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Philodendron

Loài (Species): bipinnatifidum


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Philodendron bipinnatifidum

Tên thường gọi (Common name): Leaf Philodendron, Trầu bà thanh xuân, Trầu bà tay phật

Tên khác (Synonyms): Philodendron selloum K.Koch

Hình ảnh:

davesgarden.com