Monstera Deliciosa hay được gọi là Trầu bà Nam Mỹ, Split-leaf philodendron.

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae
Chi/ Giống (Genus): Monstera
Loài (Species): Deliciosa

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Monstera Deliciosa
Tên thường gọi (Common name): Trầu bà Nam Mỹ, Split-leaf philodendron, Swiss cheese plant
Tên khác (Synonyms): --

Hình: