Philodendron Erubescens - Green Emerald là loại có trong vườn nhà Cóc.

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae
Chi/ Giống (Genus): Philodendron
Loài (Species): erubescens

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Philodendron erubescens

Tên thường gọi (Common name): --
Tên khác (Synonyms): --

Hình:

Philodendron Erubescens - Green Emerald


Philodendron Erubescens - Green Emerald