Sự rách rưới đắt đỏ Monstera obliqua

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Monstera

Loài (Species): obliqua


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Monstera obliqua

Tên thường gọi (Common name): --

Tên khác (Synonyms): -- 

Hình ảnh:


Monstera obliqua vs Monstera Adansonii