Monstera Adansonii

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Monstera

Loài (Species): Adansonii


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Monstera Adansonii

Tên thường gọi (Common name): --

Tên khác (Synonyms): -- 


Hình ảnh:


Monstera Obliqua vs Monstera Adansonii