Xương rồng Pachycereus marginatus

 

Pachycereus marginatus 

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Pachycereus
Loài (Species): marginatus

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Pachycereus marginatus
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Pachycereus marginatus. 
Tên khác(Synonyms): Cereus marginatus, Lemaireocereus marginatus, Lophocereus marginatus, Marginatocereus marginatus, Stenocereus marginatus.

Phân nhóm nhỏ của Xương rồng Pachycereus marginatus:

  • Pachycereus marginatus
  • Pachycereus marginatus f. cristata 


Hình:

Pachycereus marginatus - wikipedia, llifle


Pachycereus marginatus - llifle

Pachycereus marginatus - wikipedia

Nhận xét