Harrisia

 Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Harrisia

>> Click vào đây để xem các hình ảnh, video, mô tả, cách chăm sóc các cây khác trong chi xương rồng Harrisia

llifle.com - Xương rồng Harrisia jusbertii


Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Harrisia:

 • Harrisia aboriginum Small ex Britton & Rose
 • Harrisia adscendens (Gürke) Britton & Rose
 • Harrisia balansae (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi
 • Harrisia bonplandii (J.Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose = Harrisia pomanensis subs. bonplandii
 • Harrisia brookii Britton
 • Harrisia divaricata (Lamarck) Backeb.
 • Harrisia divaricata (Lamarck) Lourteig = Harrisia divaricata
 • Harrisia donae-antoniae Hooten = Harrisia gracilis
 • Harrisia eriophora (Pfeiff.) Britton
 • Harrisia fimbriata (Lamarck) F.M.Knuth in Backeb. & F.M.Knuth = Stenocereus fimbriatus
 • Harrisia fragrans Small ex Britton & Rose
 • Harrisia gracilis (Mill.) Britton
 • Harrisia gracilis var. aboriginum (Small ex Britton & Rose) D.B.Ward = Harrisia aboriginum
 • Harrisia gracilis var. simpsonii (Small ex Britton & Rose) D.B.Ward = Harrisia simpsonii
 • Harrisia guelichii (Speg.) Britton & Rose = Harrisia balansae
 • Harrisia jusbertii (Rebut ex K.Schum.) Borg
 • Harrisia martinii (Labour.) Britton
 • Harrisia nashii Britton
 • Harrisia perviridis (Weing.) Borg = Harrisia martinii
 • Harrisia pomanensis (F.A.C.Weber ex K.Schum.) Britton & Rose
 • Harrisia pomanensis subs. bonplandii (J.Parm. & Pfeiff.) P.J.Braun & Esteves = Harrisia pomanensis
 • Harrisia pomanensis subs. regelii (Weing.) R.Kiesling
 • Harrisia pomanensis subs. tarijensis (F.Ritter) P.J.Braun & Esteves = Harrisia pomanensis
 • Harrisia portoricensis Britton
 • Harrisia regelii (Weing.) Borg = Harrisia pomanensis subs. regelii
 • Harrisia serruliflora (Haw.) Lourteig = Harrisia divaricata
 • Harrisia simpsonii Small in Britton & Rose
 • Harrisia taylori Britton
 • Harrisia tetracantha (Labour.) D.R.Hunt
 • Harrisia tortuosa (J.Forbes ex Otto & A.Dietr.) Britton & Rose
 • Harrisia undata Britton = Harrisia gracilis