Mammillaria voburnensis

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): voburnensis

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria voburnensis
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria voburnensis 
Tên khác(Synonyms):  --

Phân nhóm nhỏ của Xương rồng Mammillaria voburnensis:

  • Mammillaria voburnensis
  • Mammillaria voburnensis subs. eichlamii 

Hình:

Mammillaria voburnensis - cocgarden.com

Mammillaria voburnensis - cocgarden.com

Mammillaria voburnensis - cocgarden.com

Mammillaria voburnensis - cocgarden.com

Mammillaria voburnensis - cocgarden.com

Mammillaria voburnensis - cocgarden.com


Mô tả:

- Mọc thành cụm, dễ mọc cây con

Chăm sóc

Với điều kiện khí hậu tại TP.HCM:

- Nắng: 100% nắng nóng.

- Nước: 100% mưa.

- Đất: ít đất, trong chậu nông. Xem hình bên dưới để hình dung lượng đất cây cần trong tự nhiên.


Mammillaria voburnensis, Motozintla, Chiapas, México