Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Acanthocereus
Loài (Species): tetragonus

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle, Green finger, Fairy castle, Fairytale castle, Xương rồng lâu đài, Xương rồng lâu đài cổ tích 

Tên khác(Synonyms):  Cereus cv. Fairy Castle

Phân nhóm nhỏ của Xương rồng Acanthocereus tetragonus:

Acanthocereus tetragonus (ba cạnh/ 3 cạnh)

Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle (xương rồng lâu đài)

Acanthocereus tetragonus cv. tròn (ba cạnh thái lai/ 3 cạnh lai)

Hình ảnh:

Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle - cocgarden.com

Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle - cocgarden.com

Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle - cocgarden.com

Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle - cocgarden.com

Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle - cocgarden.com

Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle - cocgarden.com

Acanthocereus tetragonus cv. Fairytale castle - cocgarden.com

Mô tả:

- 5 cạnh, từ nhỏ đến lớn.
- Cây nhỏ bằng ngón tay út người lớn.

Video: