Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Echinopsis


>> Click vào đây để xem các hình ảnh, video, mô tả, cách chăm sóc các cây khác trong chi xương rồng Echinopsis
Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Echinopsis:

 • aurea - SN Echinopsis aurea
 • calochlora - x - Bí xanh
 • chacoana
 • chamaecereus - G  - x- đuôi chồn - Chamaecereus silvestrii - cactus cornichon
 • chamaecereus f. cristata
 • huascha var. grandiflora
 • hystrichoides (E. mamillosa var. hystrichoides)
 • lageniformis
 • leucomalla - SN Echinopsis leucomalla
 • mammillosa
 • melanopotamica
 • obrepanda hybrid
 • pachanoi
 • peruviana - Trichocereus peruvianus (Peruvian Torch Cactus)
 • peruvianus cristata
 • subdenudata

Tên cây xương rồng (cactus name) bao gồm cả tên chi Echinopsis:

Echinopsis adolfofriedrichii G.Moser
Echinopsis amblayensis (Rausch) Friedrich = Echinopsis haematantha
Echinopsis amblayensis var. albispina (Rausch) Friedrich = Echinopsis haematantha
Echinopsis ancastii = Echinopsis aurea
Echinopsis ancistrophora Speg.
Echinopsis ancistrophora subs. arachnacantha (Buining & F.Ritter) Rausch
Echinopsis ancistrophora subs. cardenasiana (Rausch) Rausch
Echinopsis ancistrophora var. densiseta (Rausch) Rausch = Echinopsis ancistrophora subs. arachnacantha
Echinopsis ancistrophora var. grandiflora (Rausch) Rausch = Echinopsis ancistrophora subs. pojoensis
Echinopsis ancistrophora var. hamatacantha (Backeb.) Rausch = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis ancistrophora var. kratochviliana (Backeb.) Rausch = Echinopsis ancistrophora subs. arachnacantha
Echinopsis ancistrophora var. megalocephala (Rausch) Rausch = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis ancistrophora subs. pojoensis (Rausch) Rausch
Echinopsis ancistrophora var. polyancistra (Backeb.) Rausch = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis ancistrophora var. rubriflora Rausch = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis ancistrophora var. sulphurea (R.Vásquez) Rausch = Echinopsis ancistrophora subs. arachnacantha
Echinopsis ancistrophora var. torrecillasensis (Cárdenas) Rausch = Echinopsis ancistrophora subs. arachnacantha
Echinopsis antezanae (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis
Echinopsis apiculata Linke = Echinopsis huotii
Echinopsis arachnacantha (Buining & F.Ritter) H.Friedrich = Echinopsis ancistrophora subs. arachnacantha
Echinopsis arachnacantha subs. densiseta (Rausch) M.Lowry = Echinopsis ancistrophora var. densiseta
Echinopsis arachnacantha var. densiseta (Rausch) Friedrich = Echinopsis ancistrophora var. densiseta
Echinopsis arachnacantha subs. sulphurea (R.Vásquez) Lowry = Echinopsis ancistrophora var. sulphurea
Echinopsis arachnacantha var. sulphurea (R.Vásquez) G.D.Rowley = Echinopsis ancistrophora var. sulphurea
Echinopsis arachnacantha subs. torrecillasensis (Cárdenas) M.Lowry = Echinopsis ancistrophora var. torrecillasensis
Echinopsis arachnacantha var. torrecillasensis (Cárdenas) Friedrich = Echinopsis ancistrophora var. torrecillasensis
Echinopsis arachnacantha var. vallegrandensis Rausch = Echinopsis ancistrophora subs. arachnacantha
Echinopsis atacamensis (Phil.) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis atacamensis f. eremophilus (F.Ritter) = Echinopsis atacamensis
Echinopsis atacamensis subs. pasacana (F.A.C.Weber ex Rümpler) G.Navarro
Echinopsis atacamensis subs. pasacana f. brevispina hort.
Echinopsis atacamensis subs. pasacana f. cristata hort.
Echinopsis aurantiaca (Rausch) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis glaucina
Echinopsis aurea Britton & Rose
Echinopsis aurea var. albiflora (Rausch) J.Ullmann = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. callochrysea (F.Ritter) J.Ullmann = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. catamarcensis (F.Ritter) J.Ullmann = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. cylindrica (Backeb.) = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. depressicostata (F.Ritter) J.Ullmann = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. dobeana (Dölz) J.Ullmann = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. elegans = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea subs. fallax (Oehme) M.Lowry = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. fallax (Oehme) J.Ullmann = Echinopsis aurea subs. fallax
Echinopsis aurea var. grandiflora (Backeb.) = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. lariojensis (F.Ritter) J.Ullmann = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea f. luteiflora (Backeb.) = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. mizquiensis = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. quinesensis Rausch = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. rubriflora (E.Herzog) = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea subs. shaferi (Britton & Rose) M.Lowry = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea subs. shaferi f. monstruosa cristata hort. = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea subs. shaferi f. monstruosa hort. = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. shaferi (Britton & Rose) Rausch = Echinopsis aurea subs. shaferi
Echinopsis aurea var. sierragrandensis (Rausch) J.G.Lamb. = Echinopsis aurea
Echinopsis aurea var. tortuosa (Rausch) J.Ullmann = Echinopsis aurea
Echinopsis backebergiana (Y.Itô) = Echinopsis ferox
Echinopsis backebergii Werderm. in Backeb.
Echinopsis backebergii subs. wrightiana (Backeb.) M.Lowry = Echinopsis backebergii
Echinopsis backebergii subs. wrightiana f. ollaoana = Echinopsis backebergii
Echinopsis boedekeriana Harden = Echinopsis backebergii
Echinopsis bonnieae (Halda, Hogan & Janeba) Halda & Malina
Echinopsis bonnieae f. aurata hort.
Echinopsis breviflora (Backeb.) M.Lowry = Echinopsis sanguiniflora
Acanthocalicium (Lobivia) thionanthum var. brevispinum. Echinopsis brevispina (F.Ritter) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis thionantha
Echinopsis bridgesii Salm-Dyck
Echinopsis bridgesii subs. vallegrandensis (Cárdenas) M.Lowry = Echinopsis huotii subs. vallegrandensis
Echinopsis bridgesii subs. yungasensis (F.Ritter) P.J.Braun & Esteves
Echinopsis bruchii (Britton & Rose) Friedrich & Glaetzle
Echinopsis bruchii f. albiflora (Y.Itô) = Echinopsis bruchii
Echinopsis bruchii f. atropurpureiflora (Y.Itô) = Echinopsis bruchii
Echinopsis bruchii f. aurantiflora (Y.Itô) = Echinopsis bruchii
Echinopsis bruchii f. aureorubriflora (Y.Itô) = Echinopsis bruchii
Echinopsis bruchii f. brevispina (F.Ritter) = Echinopsis bruchii
Echinopsis bruchii var. nivalis (Frič) Rausch = Echinopsis bruchii
Echinopsis bruchii f. roseiflora (Y.Itô) = Echinopsis bruchii
Echinopsis bruchii f. roseorubriflora (Y.Itô) = Echinopsis bruchii
Echinopsis cachensis Speg. = Echinopsis saltensis
Echinopsis caespitosa J.A.Purpus = Echinopsis maximiliana subs. caespitosa
Echinopsis (Lobivia) caineana Echinopsis caineana (Cárdenas) D.R.Hunt
Echinopsis callichroma Cárdenas
Echinopsis calochlora K.Schum.
Echinopsis calochlora var. claviformis Rud.Mey. = Echinopsis calochlora
Echinopsis calochlora subs. glaetzleana P.J.Braun & Esteves = Echinopsis calochlora
Echinopsis calorubra Cárdenas = Echinopsis obrepanda subs. calorubra
Echinopsis campylacantha Pfeiff. & Otto = Echinopsis leucantha
Echinopsis campylacantha var. leucantha Labour. = Echinopsis leucantha
Echinopsis campylacantha var. stylodes Monv. = Echinopsis leucantha
Echinopsis candicans (Gillies ex Salm-Dyck) F.A.C.Weber ex D.R.Hunt
Echinopsis candicans f. cristata hort.
Echinopsis candicans var. gladiatus (Lem.) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis cardenasiana (Rausch) Friedrich = Echinopsis ancistrophora subs. cardenasiana
Echinopsis carminantha (Backeb.) = Echinopsis lateritia
Echinopsis carmineiflora (Werner Hoffm. & Backeb.) H.Friedrich = Echinopsis obrepanda
Echinopsis cephalomacrostibas (Werderm. & Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis cephalopasacana (Frič) = Echinopsis atacamensis subs. pasacana
Echinopsis cerdana Cárdenas
Echinopsis chacoana Schütz = Echinopsis rhodotricha subs. chacoana
Echinopsis chacoana var. spinosior F.Ritter = Echinopsis rhodotricha var. spinosior
Echinopsis chamaecereus H.Friedrich & Glaetzle
Echinopsis chamaecereus f. cristata = Echinopsis chamaecereus
Echinopsis chamaecereus var. giganteus (Frič) = Echinopsis chamaecereus
Echinopsis chamaecereus cv. Annie
Echinopsis chamaecereus cv. Arlequin
Echinopsis chamaecereus cv. Boom
Echinopsis chamaecereus cv. Cactus Art
Echinopsis chamaecereus cv. Captain Jessop
Echinopsis chamaecereus cv. Lutea
Echinopsis chamaecereus cv. Lutea cristata
Echinopsis chamaecereus cv. Mephysto
Echinopsis chamaecereus cv. Perla di Verona
Echinopsis chamaecereus cv. Rainbow
Echinopsis chamaecereus cv. Rot Violet
Echinopsis chamaecereus cv. Violet
Echinopsis chamaecereus cv. Westfield Alba
Echinopsis chamaecereus cv. Wotan
Echinopsis chamaecereus cv. Yellow Bird
Echinopsis chiloensis (Colla) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis chiloensis var. australis (F.Ritter) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. borealis (F.Ritter) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. brevispinula (Salm-Dyck) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. conjungens (F.Ritter) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. eburnea (Phil. ex K.Schum.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. flavescens (Salm-Dyck) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. fulvibarbis (Otto) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. funkiana (J.Rémy) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. heteromorphus (K.Schum.) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis subs. litoralis (Johow) M.Lowry
Echinopsis chiloensis var. panhoplites (K.Schum.) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. polygona (Salm-Dyck) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. poselgeri (K.Schum.) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. pycnacantha (Salm-Dyck) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis var. quisco (J.Rémy) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chiloensis subs. skottsbergii (Backeb. ex Skottsb.) G.J.Charles
Echinopsis chiloensis var. zizkaana (K.Schum.) = Echinopsis chiloensis
Echinopsis chimaera subdenudata + chamaecereus cv. lutea
Acanthocalicium chionanthum P67  Portrero 2500m, Salta, Argentina. Echinopsis chionantha (Speg.) Werderm. = Echinopsis thionantha
Echinopsis chrysantha Werderm.
Echinopsis chrysantha var. hypocyrta (Rausch) = Echinopsis chrysantha
Echinopsis chrysantha var. janseniana (Backeb.) = Echinopsis chrysantha
Echinopsis chrysantha var. klusacekii (Backeb.) = Echinopsis chrysantha
Echinopsis chrysochete Werderm.
Echinopsis cinnabarina (Hook.) Labour.
Echinopsis cinnabarina var. acanthoplegma (Backeb.) G.D.Rowley = Echinopsis cinnabarina
Echinopsis cinnabarina var. cheroniana = Echinopsis cinnabarina
Echinopsis cinnabarina var. prestoniana (Cárdenas) E.F.Anderson = Echinopsis cinnabarina
Echinopsis cinnabarina var. scheeriana Rud.Mey. = Echinopsis cinnabarina
Echinopsis cinnabarina var. spinosior Rümpler = Echinopsis cinnabarina
Echinopsis cinnabarina subs. taratensis (Cárdenas) G.D.Rowley = Echinopsis cinnabarina
Echinopsis cinnabarina f. variegata hort. = Echinopsis cinnabarina
Echinopsis conaconensis (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis subs. totorensis
Echinopsis coquimbana (Molina) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis cordobensis Speg. = Echinopsis leucantha
Echinopsis courantii (K.Schum.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis candicans
Echinopsis crassicaulis (R.Kiesling) H.Friedrich & Glaetzle
Echinopsis cristata Salm-Dyck = Echinopsis obrepanda
Echinopsis cristata var. purpurea Hook. = Echinopsis obrepanda
Echinopsis cv. Anastasia
Echinopsis cv. Apricot Glow
Echinopsis cv. Banana Custard
Echinopsis cv. Barbara Cornely
Echinopsis cv. Beautiful Dreamer
Echinopsis cv. Beyond Infinity
Echinopsis cv. Candlelight
Echinopsis cv. Cassandra
Echinopsis cv. Chamäleon
Echinopsis cv. Chelsea Girl
Echinopsis cv. Chocolate
Echinopsis cv. Coletta
Echinopsis cv. Copper Beauty
Echinopsis cv. Coquette
Echinopsis cv. Crepe Crusader
Echinopsis cv. Daydream
Echinopsis cv. Dione
Echinopsis cv. Don Juan
Echinopsis cv. Easter Parade
Echinopsis cv. Eclipse
Echinopsis cv. Eddie
Echinopsis cv. Edwardian Lady
Echinopsis cv. Elegant Lady
Echinopsis cv. Eroica
Echinopsis cv. Fancy Pants
Echinopsis cv. Galaxy
Echinopsis cv. Gossamer
Echinopsis cv. Gräser Freunde
Echinopsis cv. Gräser´s Schönste
Echinopsis cv. Green Pepperoni Cactus
Echinopsis cv. Green Pepperoni Cactus f. cristata = Echinopsis cv. Green Pepperoni Cactus
Echinopsis cv. Haku-jo Maru
Echinopsis cv. Haku-jo Maru f. cristata = Echinopsis cv. Haku-jo Maru
Echinopsis cv. Haku-jo Maru f. cristata monstruosa = Echinopsis cv. Haku-jo Maru
Echinopsis cv. Hesperides
Echinopsis cv. Hot Lips
Echinopsis cv. Icarus
Echinopsis cv. Intrigue
Echinopsis cv. Jealousy
Echinopsis cv. June Noon
Echinopsis cv. Lochinvar
Echinopsis cv. Madame Pele
Echinopsis cv. Magenta Caterpillar
Echinopsis cv. Maria Piazza
Echinopsis cv. Maria Piazza f. cristasta = Echinopsis cv. Maria Piazza
Echinopsis cv. Monet
Echinopsis cv. Multiproliferum
Echinopsis cv. Peach Monarch
Echinopsis cv. Princess Anne
Echinopsis cv. Quirtal Squirt
Echinopsis cv. Raspberry Ripple
Echinopsis cv. Romance
Echinopsis cv. Samantha Smith
Echinopsis cv. Sierra Skyline
Echinopsis cv. Sorceress
Echinopsis cv. Spring Blush
Echinopsis cv. Spring Symphony
Echinopsis cv. Stern von Emsbach
Echinopsis cv. Stern von Lorsch
Echinopsis cv. Super Apricot V. JB. Kornely
Echinopsis cv. Syncopation
Echinopsis cv. Temptress
Echinopsis cv. Träumerei
Echinopsis cv. Volcanic Sunset
Echinopsis cv. Windigo
Echinopsis cv. Yellow California
Echinopsis cylindracea (Backeb.) Friedrich = Echinopsis aurea
Echinopsis densispina Werderm.
Echinopsis densispina f. albiflora (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. albolanata cristata
Echinopsis densispina f. albolanata (Buining) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina var. amblayensis (Rausch) J.G.Lamb. = Echinopsis amblayensis
Echinopsis densispina f. aurantiaca (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. blossfeldii (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. chlorogona (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. cinnabarina (Backeb. ex Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. citriflora (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. citriniflora (Backeb.) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. cristata "mauve type" = Echinopsis densispina f. cristata
Echinopsis densispina f. cristata
Echinopsis densispina f. cupreoviridis (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. eburnea (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. haematantha (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. kraussiana (Backeb.) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina var. kreuzingeri (Frič ex Buining) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. leucomalla (Wessner) Buining = Echinopsis leucomalla
Echinopsis densispina var. pectinifera (Wessner) J.G.Lamb. = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. pectinifera (Wessner) Buining = Echinopsis densispina var. pectinifera
Echinopsis densispina f. purpureostoma (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina var. rebutioides (Backeb.) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. rubroviridis (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. sanguinea (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. setosa (Backeb.) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. subcarnea (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. sublimiflora (Backeb. ex Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. sufflava (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. versicolor (Wessner) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis densispina f. wessneriana (Fritzen) Buining = Echinopsis densispina
Echinopsis deserticola (Werderm.) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis deserticola var. fulvilana (F.Ritter) A.E.Hoffm. = Echinopsis fulvilana
Echinopsis dobeana (Dölz) J.G.Lamb. = Echinopsis aurea var. dobeana
Echinopsis ducis-pauli C.F.Först. = Echinopsis ferox
Echinopsis elongata (Backeb.) H.Friedrich & Glaetzle = Echinopsis haematantha subs. elongata
Echinopsis eyriesii (Turpin) Pfeiff. & Otto
Echinopsis eyriesii f. aurata hort. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. cristata Donn.Sm. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. duvallii Schelle = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. glauca Jacobi = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. glaucescens Jacobi = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. grandiflora Rud.Mey. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. inermis Jacobi = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. lagemannii A.Dietr. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. major hort. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. phyligera Schelle = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. pudantii (W.R.Abraham ex Rother) P.Fourn. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. rosea Link ex Schelle = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. schelhasii (Pfeiff. & Otto) P.Fourn. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. tettaui Jacobi = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. triumphans Jacobi = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii f. variegata cristata hort. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii f. variegata hort. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis eyriesii var. wilkensii Link = Echinopsis eyriesii
Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich = Echinopsis aurea subs. fallax
Echinopsis fallax var. albiflora (Rausch) J.G.Lamb. = Echinopsis aurea var. albiflora
Echinopsis fallax var. callochrysea (F.Ritter) J.G.Lamb. = Echinopsis aurea var. callochrysea
Echinopsis fallax var. catamarcensis (F.Ritter) J.G.Lamb. = Echinopsis aurea var. catamarcensis
Echinopsis fallax var. cylindrica (Backeb.) J.G.Lamb. = Echinopsis aurea var. cylindrica
Echinopsis fallax var. depressicostata (F.Ritter) J.G.Lamb. = Echinopsis aurea var. depressicostata
Echinopsis fallax var. shaferi (Britton & Rose) Lamb. = Echinopsis aurea subs. shaferi
Echinopsis fallax var. tortuosa (Rausch) J.G.Lamb. = Echinopsis aurea var. tortuosa
Echinopsis famatimensis (Speg.) Werderm.
Echinopsis famatimensis var. variegata hort. = Echinopsis famatimensis
Echinopsis ferox (Britton & Rose) Backeb.
Echinopsis ferox f. aureolilacina (Cárdenas) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis ferox f. camargensis (F.Ritter) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis ferox f. claeysiana (Backeb.) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis ferox f. pictiflorea (F.Ritter) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis ferox subs. potosina (Werderm.) M.Lowry = Echinopsis ferox
Echinopsis ferox var. potosina (Werderm.) Rausch = Echinopsis ferox subs. potosina
Echinopsis ferox f. variispina (F.Ritter) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis ferox var. wilkeae (Backeb.) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis fiebrigii Gürke = Echinopsis obrepanda var. fiebrigii
Echinopsis forbesii A.Dietr. = Echinopsis rhodotricha
Echinopsis formosa (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck
Echinopsis formosa var. albispina F.A.C.Weber ex Schelle
Echinopsis formosa subs. bruchii (Britton & Rose) M.Lowry = Echinopsis bruchii
Echinopsis formosa subs. kieslingii (Rausch) M.Lowry = Echinopsis formosa
Echinopsis formosa subs. korethroides (Werderm.) M.Lowry
Echinopsis formosa var. maxima (Backeb.) = Echinopsis formosa
Echinopsis formosa var. pinchasensis (Rausch) = Echinopsis formosa
Echinopsis formosa var. polycephala (Backeb.) = Echinopsis formosa
Echinopsis formosa subs. randallii (Cárdenas) M.Lowry
Echinopsis formosa subs. rosarioana (Rausch) M.Lowry = Echinopsis formosa
Echinopsis fricii (Rausch) Friedrich = Echinopsis tiegeliana
Echinopsis fulvilana (F.Ritter) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis deserticola
Echinopsis gemmata (Otto ex Pfeiff.) K.Schum. = Echinopsis eyriesii
Echinopsis gemmata var. schelhasii (Pfeiff. & Otto) Schelle = Echinopsis eyriesii var. schelhasii
Echinopsis gladispina Y.Itô = Echinopsis leucantha
Echinopsis glauca (F.Ritter) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis glaucina H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis grandiflora Linke = Echinopsis calochlora
Echinopsis grandis (Britton & Rose) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis bruchii
Echinopsis graulichii (Frič)
Echinopsis graulichii var. cinnabarina (Frič) = Echinopsis graulichii
Echinopsis haematantha (Speg.) D.R.Hunt
Echinopsis haematantha subs. chorrillosensis (Rausch) J.G.Lamb. = Echinopsis haematantha
Echinopsis haematantha subs. elongata (Backeb.) J.G.Lamb. = Echinopsis haematantha
Echinopsis haematantha subs. hualfinensis (Rausch) J.G.Lamb. = Echinopsis haematantha
Echinopsis haematantha subs. hualfinensis f. variegata hort. = Echinopsis haematantha
Echinopsis haematantha subs. jasimanensis (Rausch) J.G.Lamb. = Echinopsis haematantha
Echinopsis haematantha var. kuehnrichii (Frič) J.G.Lamb. = Echinopsis haematantha
Echinopsis hamatacantha Backeb. = Echinopsis ancistrophora var. hamatacantha
Echinopsis hastifera (Werderm.) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis hertrichiana (Backeb.) D.R.Hunt
Echinopsis herzogiana (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis subs. herzogianus
Echinopsis horrida (F.Ritter) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis hossei Werderm. = Echinopsis marsoneri
Echinopsis hualfinensis (Rausch) Friedrich & Glaetzle = Echinopsis haematantha subs. hualfinensis
Echinopsis huascha (F.A.C.Weber) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis huascha var. andalgalensis (F.A.C.Weber) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. auricolor (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. calliantha (F.Ritter) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. catamarcensis (F.Ritter) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. flaviflora (F.A.C.Weber) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. grandiflora (Britton & Rose) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. grandiflora f. herzogii (Rausch) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. grandiflora f. longispina (Rausch) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. grandiflora f. pumila (Rausch) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. macrantha (Backeb.) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. purpureominiata (F.Ritter) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha subs. robusta (Rausch) M.Lowry = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. rosiflora (Y.Itô) = Echinopsis huascha
Echinopsis huascha var. rubriflora (F.A.C.Weber) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis huascha
Echinopsis huotii (F.Cels) Labour.
Echinopsis huotii var. longispina F.Ritter = Echinopsis huotii
Echinopsis huotii subs. vallegrandensis (Cárdenas) G.Navarro
Echinopsis hyalacantha (Speg.) Werderm. = Echinopsis huascha
Echinopsis hybrid (Chamaelobivia group)
Echinopsis hybrid (Echinopsis group)
Echinopsis hybrid (Trichocereus) f. variegata hort.
Echinopsis hybrid (Trichopsis group)
Echinopsis hybrid x aporocandicans Gräser
Echinopsis hystrichoides F.Ritter
Echinopsis incurvispina (Otto & A.Dietr.) = Echinopsis leucantha
Echinopsis ingens (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis bruchii
Echinopsis intricatissima Speg. = Echinopsis leucantha
Echinopsis jajoiana (Backeb.) hort. ex R.Blossfeld = Echinopsis marsoneri
Echinopsis jajoiana f. cristata hort. = Echinopsis marsoneri
Echinopsis jajoiana cv. Anemone = Echinopsis marsoneri
Echinopsis kermesina (Krainz) Krainz = Echinopsis mamillosa
Echinopsis kermesina var. cylindrica Y.Itô = Echinopsis mamillosa
Echinopsis kieslingii (Rausch) Anceschi & Magli = Echinopsis formosa subs. kieslingii
Echinopsis knuthiana (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis korethroides Werderm. = Echinopsis formosa subs. korethroides
Echinopsis kratochviliana Backeb. = Echinopsis ancistrophora var. kratochviliana
Echinopsis kuehnrichii (Frič) Friedrich & Glaetzle = Echinopsis haematantha var. kuehnrichii
Echinopsis lageniformis (Förster) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis lageniformis f. monstruosa (Long joined type) hort.
Echinopsis lageniformis f. monstruosa (Short joined type) hort.
Echinopsis lageniformis f. monstruosa cristata variegata hort.
Echinopsis lageniformis f. monstruosa cristata hort.
Echinopsis lageniformis f. monstruosa variegata hort.
Echinopsis lageniformis cv. Penis Cactus = Echinopsis lageniformis f. monstruosa (Long joined type)
Echinopsis lageniformis cv. Penis Cactus (Egg type) = Echinopsis lageniformis f. monstruosa (Short joined type)
Echinopsis lageniformis cv. Penis Cactus f. cristata = Echinopsis lageniformis f. monstruosa cristata
Echinopsis lageniformis cv. Penis Cactus f. variegata = Echinopsis lageniformis f. monstruosa variegata
Echinopsis lamprochlora (Lem.) F.A.C.Weber ex Friedrich & Glaetzle
Echinopsis lateritia Gürke
Echinopsis lateritia var. camataquiensis (Cárdenas) = Echinopsis lateritia
Echinopsis lateritia var. cintiensis (Cárdenas) = Echinopsis lateritia
Echinopsis lateritia var. cintiensis f. elongata (F.Ritter) = Echinopsis lateritia
Echinopsis lateritia var. citriflora (Rausch) = Echinopsis lateritia
Echinopsis lateritia var. cotagaitensis (Rausch) = Echinopsis lateritia
Echinopsis lateritia var. kupperiana (Backeb.) = Echinopsis lateritia
Echinopsis lateritia var. rubriflora (Backeb.) = Echinopsis lateritia
Echinopsis lateritia var. sanguiniflora (F.Ritter) = Echinopsis lateritia
Echinopsis lecoriensis Cárdenas = Echinopsis ferox
Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.
Echinopsis leucantha var. brasiliensis Speg. = Echinopsis leucantha
Echinopsis leucantha var. volliana Backeb. = Echinopsis leucantha
Echinopsis leucomalla (Wessner) Friedrich = Echinopsis aurea
Echinopsis leucorhodantha Backeb. = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis litoralis (Johow) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis chiloensis subs. litoralis
Echinopsis lobivioides Backeb. = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis lobivioides (Gräser & F.Ritter non Backeb.)
Echinopsis longispina (Britton & Rose) Werderm. = Echinopsis ferox
Echinopsis macrogona (Salm-Dyck) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis mamillosa (Easter Liily Cactus) Echinopsis mamillosa Gürke
Echinopsis mamillosa var. flexilis Rausch = Echinopsis mamillosa
Echinopsis mamillosa var. histrichoides (F.Ritter) Rausch = Echinopsis hystrichoides
Echinopsis mamillosa var. kermesina (Krainz) Friedrich = Echinopsis mamillosa
Echinopsis mamillosa subs. silvatica (F.Ritter) P.J.Braun & Esteves = Echinopsis mamillosa
Echinopsis manguinii (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis schickendantzii
Echinopsis marsoneri Werderm.
Echinopsis maximiliana Heyder ex A.Dietr.
Echinopsis maximiliana subs. caespitosa (J.A.Purpus) M.Lowry
Echinopsis maximiliana subs. quiabayensis (Rausch) G.D.Rowley = Echinopsis schieliana
Echinopsis maximiliana subs. westii (Hutchison) M.Lowry
Echinopsis melanacantha A.Dietr. = Echinopsis tubiflora
Echinopsis melanopotamica Speg. = Echinopsis leucantha
Echinopsis mirabilis Speg.
Echinopsis mirabilis var. gracilior (Backeb.) = Echinopsis mirabilis
Echinopsis misleyi Labour. = Echinopsis obrepanda
Echinopsis mistiensis Werderm. & Backeb. = Echinopsis pampana
Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc. ex Pfeiff. & Otto = Echinopsis oxygona
Echinopsis multiplex var. monstrosa Gürke = Echinopsis oxygona f. monstruosa
Echinopsis narvaecensis (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis
Echinopsis nealeana (Backeb.) Friedrich = Echinopsis saltensis var. nealeana
Echinopsis nigra Backeb. in Backeb. & F.M.Knuth
Echinopsis nigripilis (Phil.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis coquimbana
Echinopsis nigrispina Walp. = Echinopsis tubiflora
Echinopsis obrepanda (Salm-Dyck) K.Schum.
Echinopsis obrepanda var. aguilarii (R.Vásquez) Rausch = Echinopsis obrepanda
Echinopsis obrepanda subs. calorubra (Cárdenas) G.Navarro
Echinopsis obrepanda var. calorubra (Cárdenas) Rausch = Echinopsis obrepanda subs. calorubra
Echinopsis obrepanda var. fiebrigii (Gürke) Friedrich = Echinopsis obrepanda
Echinopsis obrepanda var. mizquensis (Rausch) Rausch = Echinopsis obrepanda
Echinopsis obrepanda var. purpurea hort. = Echinopsis obrepanda
Echinopsis obrepanda subs. tapecuana (F.Ritter) G.Navarro
Echinopsis oligotricha (Cárdenas) M.Lowry = Echinopsis cinnabarina
Echinopsis oreopogon (Speg.) Werderm. = Echinopsis formosa
Echinopsis orurensis (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis
Echinopsis orurensis f. albiflora (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis
Echinopsis oxyalabastra (Cárdenas & Rausch) Mario Rodríguez Rodríguez = Echinopsis backebergii
Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff.
Echinopsis oxygona var. brevispina F.Ritter = Echinopsis eyriesii
Echinopsis oxygona f. monstruosa hort.
Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis pachanoi f. cristata aurea hort. = Echinopsis pachanoi
Echinopsis pachanoi f. cristata hort. = Echinopsis pachanoi
Echinopsis pachanoi f. monstruosa cv. Gianfra
Echinopsis pachanoi f. quadricostatus hort. = Echinopsis pachanoi
Echinopsis pachyacantha (Y.Itô) nov. comb. ined. = Echinopsis ferox
Echinopsis pampana (Britton & Rose) D.R.Hunt
Echinopsis pampariuzii Cárdenas = Echinopsis huotii
Echinopsis paraguayensis Mundt ex F.Ritter = Echinopsis oxygona
Echinopsis pasacana (F.A.C.Weber ex Rümpler) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis atacamensis subs. pasacana
Echinopsis pasacana f. brevispina hort. = Echinopsis atacamensis subs. pasacana f. brevispina
Echinopsis pasacana f. cristata hort. = Echinopsis atacamensis subs. pasacana f. cristata
Echinopsis pecheretiana (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis huascha
Echinopsis pecheretiana var. viridior (Backeb.) = Echinopsis huascha
Echinopsis pelecyrhachis Backeb. = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis pelecyrhachis var. lobivioides (Backeb.) H.Friedrich = Echinopsis lobivioides
Echinopsis pentlandii Echinopsis pentlandii (Hook.) Salm-Dyck ex A.Dietr.
Echinopsis pentlandii f. cristata hort.
Echinopsis pentlandii var. forbesii (A.Dietr.) Hildm. = Echinopsis forbesii
Echinopsis pentlandii subs. hardeniana (Boed.) G.Navarro = Echinopsis pentlandii
Echinopsis pentlandii subs. larae (Cárdenas) G.Navarro = Echinopsis pentlandii
Echinopsis pentlandii var. longispina Rümpler in C.F.Först.
Echinopsis pentlandii var. maximiliana Heyder = Echinopsis maximiliana
Echinopsis pentlandii f. variegata hort.
Echinopsis pentlandii cv. Yellow (forma albinica) hort.
Echinopsis peruviana (Britton & Rose) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis peruviana subs. puquiensis (Rauh & Backeb.) Ostolaza
Echinopsis poco (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis
Echinopsis poco var. albiflora (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis
Echinopsis poco var. friciana (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tarijensis
Echinopsis polaskiana (Backeb.)
Echinopsis polyancistra Backeb. = Echinopsis ancistrophora var. polyancistra
Echinopsis potosina Werderm. = Echinopsis ferox subs. potosina
Echinopsis pseudocachensis (Backeb.) Friedrich = Echinopsis saltensis var. pseudocachensis
Echinopsis pseudocandicans (R.Kiesling) H.Friedrich & Glaetzle = Echinopsis candicans
Echinopsis pudantii W.R.Abraham ex Rother = Echinopsis eyriesii var. pudantii
Echinopsis pugionacantha Rose & Boed.
Echinopsis pugionacantha subs. haemantha (Rausch) M.Lowry
Echinopsis pugionacantha subs. rossii (Boed.) G.Navarro
Echinopsis purpureominiata (F.Ritter) = Echinopsis huascha
Echinopsis purpureopilosa (Weing.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis lamprochlora
Echinopsis quinesensis (Rausch) H.Friedrich & Glaetzle = Echinopsis aurea var. quinesensis
Echinopsis randallii (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis formosa subs. randallii
Echinopsis rauschii Friedrich = Echinopsis obrepanda
Echinopsis rauschii var. grandiflora (Rausch) H.Friedrich = Echinopsis ancistrophora var. grandiflora
Echinopsis rauschii var. megalocephala Rausch = Echinopsis ancistrophora var. megalocephala
Echinopsis rebutioides (Backeb.) Friedrich = Echinopsis densispina var. rebutioides
Echinopsis rhodotricha K.Schum.
Echinopsis rhodotricha var. argentinensis Rud.Mey. = Echinopsis rhodotricha
Echinopsis rhodotricha var. brevispina F.Ritter = Echinopsis rhodotricha
Echinopsis rhodotricha subs. chacoana (Schütz) P.J.Braun & Esteves
Echinopsis rhodotricha var. chacoana (Schütz) F.Ritter = Echinopsis rhodotricha subs. chacoana
Echinopsis rhodotricha var. robusta Rud.Mey. = Echinopsis rhodotricha
Echinopsis rhodotricha var. roseiflora K.Schum. = Echinopsis rhodotricha
Echinopsis rhodotricha var. spinosior (F.Ritter) F.Ritter = Echinopsis rhodotricha subs. chacoana
Echinopsis ritteri Boed. = Echinopsis mamillosa
Echinopsis rivierei (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis atacamensis
Echinopsis rojasii Cárdenas = Echinopsis obrepanda
Echinopsis rojasii var. albiflora Cárdenas = Echinopsis obrepanda
Echinopsis rossii Boed. = Echinopsis pugionacantha subs. rossii
Echinopsis rowleyi H.Friedrich = Echinopsis huascha
Echinopsis rowleyi var. longispina (Y.Itô) = Echinopsis huascha
Echinopsis rowleyi var. rubraurantiaca (Y.Itô) = Echinopsis huascha
Echinopsis rubescens Backeb. = Echinopsis marsoneri
Echinopsis rubinghiana (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis thelegonoides
Echinopsis salmiana var. bridgesii (Salm-Dyck) K.Schum. = Echinopsis lageniformis
Echinopsis saltensis Speg.
Echinopsis saltensis var. nealeana (Backeb.) J.G.Lamb. = Echinopsis saltensis
Echinopsis saltensis var. pseudocachensis (Backeb.) J.G.Lamb. = Echinopsis saltensis
Echinopsis saltensis subs. schreiteri (A.Cast.) M.Lowry
Echinopsis sanguiniflora (Backeb.) D.R.Hunt
Echinopsis santiaguensis (Speg.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis spachiana
Echinopsis santiaguensis f. monstruosa cristata cv. Green Pepperoni Cactus = Echinopsis cv. Green Pepperoni Cactus f. cristata
Echinopsis santiaguensis f. monstruosa cv. Green Pepperoni Cactus = Echinopsis cv. Green Pepperoni Cactus
Echinopsis scheeri Salm-Dyck = Echinopsis pentlandii
Echinopsis schelhasii Pfeiff. & Otto = Echinopsis eyriesii var. schelhasii
Echinopsis schickendantzii F.A.C.Weber in Bois
Echinopsis schickendantzii f. shaferi (Britton & Rose) = Echinopsis schickendantzii
Echinopsis schickendantzii f. volcanensis (F.Ritter) = Echinopsis schickendantzii
Echinopsis schieliana (Backeb.) D.R.Hunt
Echinopsis schieliana subs. leptacantha (Rausch) = Echinopsis schieliana
Echinopsis schieliana var. longispina hort. = Echinopsis schieliana
Echinopsis schreiteri (A.Cast.) Werderm. = Echinopsis saltensis subs. schreiteri
Echinopsis schwantesii Frič = Echinopsis oxygona
Echinopsis scopulina (Backeb.) = Echinopsis lateritia
Echinopsis semidenudata Cárdenas ex W.Haage = Echinopsis huotii
Echinopsis shaferi Britton & Rose = Echinopsis aurea subs. shaferi
Echinopsis silvatica F.Ritter = Echinopsis mamillosa subs. silvatica
Echinopsis silvestrii Speg.
Echinopsis skottsbergii (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis chiloensis subs. skottsbergii
Echinopsis skottsbergii var. breviata (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis chiloensis subs. skottsbergii
Echinopsis sp. f. cristata clone A
Echinopsis sp. f. cristata clone B
Echinopsis sp. f. cristata cv. Mauve
Echinopsis sp. f. monstruosa cristata = Echinopsis cv. Chocolate
Echinopsis spachiana (Lem.) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis spachiana f. cristata hort.
Echinopsis spachiana f. variegata hort.
Echinopsis spegazziniana Britton & Rose = Echinopsis leucantha
Echinopsis spegazzinii K.Schum. ex Speg. = Echinopsis rhodotricha
Echinopsis spinibarbis (Otto) A.E.Hoffm.
Echinopsis staffenii (Frič) = Echinopsis chrysantha
Echinopsis stilowiana (Backeb.) J.G.Lamb. = Echinopsis saltensis subs. schreiteri
Echinopsis stollenwerkiana Boed. = Echinopsis pugionacantha subs. rossii
Echinopsis strigosa (Salm-Dyck) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis subdenudata Cárdenas = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis subdenudata f. cristata aurea hort. = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis subdenudata f. cristata hort. = Echinopsis ancistrophora
Echinopsis tacaquirensis (Vaupel) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis tacaquirensis subs. taquimbalensis (Cárdenas) G.Navarro
Echinopsis tapecuana F.Ritter = Echinopsis obrepanda subs. tapecuana
Echinopsis taquimbalensis (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tacaquirensis subs. taquimbalensis
Echinopsis taquimbalensis var. wilkeae (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis tacaquirensis subs. taquimbalensis
Echinopsis taratensis (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis tarijensis (Vaupel) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis tarijensis subs. bertramiana (Backeb.) M.Lowry
Echinopsis tarijensis subs. herzogianus (Cárdenas) G.Navarro
Echinopsis tarijensis subs. totorensis (Cárdenas) G.Navarro
Echinopsis tegeleriana (Backeb.) D.R.Hunt
Echinopsis tegeleriana var. akersii (Backeb.) nov. comb. ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. albiflora (Kníže) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. ayacuchensis (Jhnson & Y.Itô) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. eckardtiana (Backeb.) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. huanucensis (Kníže) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. incuiensis (Rauh & Backeb.) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. medingiana (Backeb.) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. oyonica (Rausch) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. plominiana (Backeb.) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis tegeleriana var. puquiensis (F.Ritter) ined. = Echinopsis tegeleriana
Echinopsis terscheckii (J.Parm. ex Pfeiff.) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis terscheckii f. variegata hort. = Echinopsis terscheckii
Echinopsis thelegona (F.A.C.Weber) H.Friedrich & G.D.Rowley
Echinopsis thelegonoides (Speg.) H.Friedrich & G.D.Rowley
Acanthocalicium (Echinopsis) thionanthum P144 Punta de Ballasto 2100m Echinopsis thionantha (Speg.) D.R.Hunt
Echinopsis thionantha subs. glauca (Rausch) Lowry = Echinopsis glaucina
Echinopsis thionantha var. glauca (F.Ritter) Rausch = Echinopsis glaucina
Echinopsis tiegeliana (Wessner) D.R.Hunt
Echinopsis tiegeliana f. cristata hort. = Echinopsis tiegeliana
Echinopsis tiegeliana f. variegata hort. = Echinopsis tiegeliana
Echinopsis toralapana Cárdenas = Echinopsis obrepanda
Echinopsis torataensis (F.Ritter) = Echinopsis lateritia
Echinopsis torreana (F.Ritter) = Echinopsis lateritia
Echinopsis torrecillasensis Cárdenas = Echinopsis ancistrophora var. torrecillasensis
Echinopsis triumphans (Jacobi) anon. = Echinopsis eyriesii var. triumphans
Echinopsis tubiflora (Pfeiff.) Zucc. ex A.Dietr.
Echinopsis tubiflora var. paraguayensis Rud.Mey. = Echinopsis tubiflora
Echinopsis turbinata Pfeiff. & Otto = Echinopsis eyriesii
Echinopsis uebelmanniana (Lembcke & Backeb.) A.E.Hoffm. = Echinopsis formosa
Echinopsis valida Monv. ex Salm-Dyck = Echinopsis rhodotricha
Echinopsis valida var. forbesii Rud.Mey. = Echinopsis forbesii
Echinopsis vallegrandensis Cárdenas = Echinopsis huotii subs. vallegrandensis
Echinopsis vateri (F.Ritter & Y.Itô)
Echinopsis vatteri (R.Kiesling) G.D.Rowley
Echinopsis walteri (R.Kiesling) Friedrich & Glaetzle
Echinopsis werdermanniana (Backeb.) H.Friedrich & G.D.Rowley = Echinopsis terscheckii
Echinopsis winteriana (F.Ritter) D.R.Hunt = Echinopsis backebergii
Echinopsis winteriana cv. Fluorescent (F.Ritter) D.R.Hunt = Echinopsis backebergii
Echinopsis wrightiana (Backeb.) G.D.Rowley = Echinopsis backebergii subs. wrightiana
Echinopsis yungasensis F.Ritter = Echinopsis bridgesii subs. yungasensis
Echinopsis zecheri (Rausch) G.D.Rowley = Echinopsis backebergii
Echinopsis zuccarinii Pfeiff. in Pfeiff. & Otto = Echinopsis tubiflora