Echinopsis calochlora

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Echinopsis
Loài (Species): calochlora
Tên khoa học: Echinopsis calochlora
Tên thường gọi: Xương rồng Echinopsis calochlora, Xương rồng bí xanh

Hình ảnh:

Echinopsis calochlora - Coc Garden

Echinopsis calochlora - Coc Garden


Echinopsis calochlora - Coc Garden

Echinopsis calochlora - Coc Garden


Echinopsis calochlora - Coc Garden

Echinopsis calochlora - Coc Garden

Echinopsis calochlora - Coc Garden

Echinopsis calochlora - Coc Garden

Echinopsis calochlora - Coc Garden


Echinopsis calochlora - hoa (sưu tầm)

Echinopsis calochlora - hoa (sưu tầm)

Mô tả:

- Thân (Stems): Cây con, chồi non: hình tròn hoặc hình trụ. Cây trưởng thành: hình cầu lõm. Kích thước cây trưởng thành: đường kính thân 15 cm, cao 12 cm.

- Múi (Ribs): Cây con, chồi: múi không phân tách rõ. Cây trưởng thành: múi tách biệt rõ ràng, từ 11-13 múi.

- Gai: cứng, nhọn thẳng, mọc thành từng cụm tại phần lõm trên múi (thấy rõ phần lõm này khi cây trưởng thành), các gai dài khá đều nhau, số lượng ~14 gai/ 1 cụm, không phân biệt rõ ràng đâu là gai trung tâm, đâu là gai xung quanh.

Chăm sóc:

Với điều kiện khí hậu tại TP.HCM:
- Đây là thể loại xương rồng cực kỳ dễ trồng, dễ đẻ con. Nhưng rất khó thấy hoa trong điều kiện khí hậu nóng ẩm quanh năm như tại TP.HCM.
- Bạn có thể bỏ mặc cây ngoài nắng gió hoặc đem vào trong góc vườn mát mẻ, nắng không trực tiếp quanh năm cũng được, điều kiện nào xương rồng Echinopsis calochlora cũng có thể sinh sôi phát triển được. 
+ Ra nắng nhiều thì cây sẽ có xu hướng thấp và tròn.
+ Trong mát thì cây sẽ có xu hướng vươn dài cao, đẻ con nhiều.