Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Araceae

Chi/ Giống (Genus): Anthurium

Loài (Species): clarinervium


Tên khoa học (Scientific name/ Latin name):  Anthurium clarinervium

Tên thường gọi (Common name): Môn tim

Tên khác (Synonyms): --

Hình ảnh:

Anthurium clarinervium - Môn tim

Anthurium clariervium - Môn tim - @ Cuhiep Tinhte