Opuntia sulphurea

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Opuntia
Loài (Species): sulphurea

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Opuntia sulphurea
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia sulphurea
Tên khác(Synonyms): --

Hình:

cactusinhabitat.org - Opuntia sulphurea

cactusinhabitat.org - Opuntia sulphurea