Xương rồng Opuntia ficus-indica

 

Opuntia ficus-indica

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Opuntia
Loài (Species): ficus-indica

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Opuntia ficus-indica
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia ficus-indica
Tên khác(Synonyms): --


Hình:

cactusinhabitat.org - Opuntia ficus-indica


Nhận xét