Opuntia discolor

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Opuntia
Loài (Species): discolor

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Opuntia discolor
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Opuntia discolor
Tên khác(Synonyms): --

Hình:

cactusinhabitat.org - Opuntia discolor

cactusinhabitat.org - Opuntia discolor

cactusinhabitat.org - Opuntia discolor