Mammillaria geminispina

Phân loại khoa học:

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): geminispina

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria geminispina
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria geminispina, Xương rồng Mammi geminispina
Tên khác(Synonyms): Mammillaria elegans.

Phân nhóm nhỏ của xương rồng Mammillaria geminispina:

Mammillaria elegans
Mammillaria geminispina
Mammillaria geminispina f. alba
Mammillaria geminispina var. brevispina
Mammillaria geminispina subs. leucocentra
Mammillaria geminispina var. monacantha
Mammillaria geminispina var. nobilis
Mammillaria geminispina var. nobilis f. cristata
Mammillaria geminispina var. tetracantha

Hình:


Mammillaria geminispina - cactus-art