Tìm theo từ khóa

Mammillaria schumannii

 Tên khoa học: Mammillaria schumannii

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
  • Loài (Species): schumannii
Tên thường gọi: Xương rồng Mammillaria schumannii

Video:


Hình:
Nhận xét