Mammillaria schumannii

Phân loại khoa học: 

Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
Chi/ Giống (Genus): Mammillaria
Loài (Species): schumannii

Tên khoa học (Scientific name/ Latin name): Mammillaria schumannii
Tên thường gọi (Common name): Xương rồng Mammillaria schumannii, Xương rồng Mammi schumannii. 
Tên khác(Synonyms): Mammillaria venusta.

Phân nhóm nhỏ của Xương rồng Mammillaria schumannii:

  • Mammillaria schumannii
  • Mammillaria schumannii var. globosa 

Hình:


Mammillaria schumannii - cocgarden.com

Mammillaria schumannii - cocgarden.com


Mô tả:

- Giống trái mãng cầu ta mà có gai
- Gai giữa: 1, móc câu

Chăm sóc:

Với điều kiện khí hậu tại TP.HCM:
- Nắng: nên đảm bảo nắng, nóng 100%. Nếu không có ánh nắng trực tiếp cây khó ra hoa.
- Nước: Tưới nước vừa phải. Cũng có thể để mưa không che.

Video: