Tên khoa học: Mammillaria albiflora

  • Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)
  • Chi/ Giống (Genus): Mammillaria 
  • Loài (Species): albiflora
Tên thường gọi: Mammillaria albiflora

Mô tả:
Thường nhầm lẫn và gần giống với: 
Là loài bản địa tại: 

Hình: