Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Weberbauerocereus

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Weberbauerocereus:

  • Weberbauerocereus cephalomacrostibas (Werderm. & Backeb.) F.Ritter = Echinopsis cephalomacrostibas
  • Weberbauerocereus fascicularis (Meyen) Backeb. = Haageocereus fascicularis
  • Weberbauerocereus horridispinus Rauh & Backeb. in Backeb. = Weberbauerocereus weberbaueri
  • Weberbauerocereus seyboldianus Rauh & Backeb. in Backeb. = Weberbauerocereus weberbaueri
  • Weberbauerocereus weberbaueri (K.Schum. ex Vaupel) Backeb.
  • Weberbauerocereus weberbaueri var. horridispinus (Rauh & Backeb.) F.Ritter = Weberbauerocereus horridispinus