Epiphyllum

 Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Epiphyllum (Hoa Quỳnh)

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Epiphyllum:

  • anguliger - fishbone cactus - xương cá
  • baueri
  • crenatum
  • cv. Fruhlingsgold
  • hookeri
  • hybrid - x
  • laui
  • oxypetalum - x - Quỳnh trắng nở đêm
  • phyllanthus
  • pumilum