Họ (Family): Cactaceae (Xương rồng)

Chi/ Giống (Genus): Austrocylindropuntia

Tên các loài (species) xương rồng có trong chi/ giống xương rồng Austrocylindropuntia:

 • Austrocylindropuntia albiflora (K.Schum.) Backeb. = Austrocylindropuntia salmiana var. albiflora
 • Austrocylindropuntia chuquisacana (Cárdenas) F.Ritter = Austrocylindropuntia vestita var. chuquisacana
 • Austrocylindropuntia cylindrica (Lamarck) Backeb.
 • Austrocylindropuntia exaltata (A.Berger) Backeb. = Austrocylindropuntia subulata subs. exaltata
 • Austrocylindropuntia floccosa (Salm-Dyck) F.Ritter
 • Austrocylindropuntia floccosa f. cristata hort. = Austrocylindropuntia floccosa
 • Austrocylindropuntia floccosa subs. yanganucensis (Rauh & Backeb.) Ostolaza = Austrocylindropuntia yanganucensis
 • Austrocylindropuntia haematacantha (Backeb.) Backeb. = Austrocylindropuntia verschaffeltii
 • Austrocylindropuntia hirschii (Backeb.) E.F.Anderson
 • Austrocylindropuntia humahuacana (Backeb.) Backeb. = Austrocylindropuntia shaferi var. humahuacana
 • Austrocylindropuntia hypsophila (Speg.) Backeb. = Austrocylindropuntia verschaffeltii var. hypsophila
 • Austrocylindropuntia inarmata Backeb. = Austrocylindropuntia verschaffeltii
 • Austrocylindropuntia intermedia Rauh & Backeb. in Backeb. = Austrocylindropuntia cylindrica
 • Austrocylindropuntia ipatiana (Cárdenas) Backeb. = Austrocylindropuntia salmiana
 • Austrocylindropuntia lagopus (K.Schum.) I.Crook, J.Arnold & M.Lowry
 • Austrocylindropuntia lagopus f. rauhii (Backeb.) F.Ritter = Austrocylindropuntia floccosa
 • Austrocylindropuntia lauliacoana F.Ritter = Austrocylindropuntia floccosa
 • Austrocylindropuntia machacana F.Ritter = Austrocylindropuntia floccosa
 • Austrocylindropuntia malyana (Rausch) F.Ritter = Austrocylindropuntia lagopus
 • Austrocylindropuntia pachypus (K.Schum.) Backeb.
 • Austrocylindropuntia pachypus f. cristata hort. = Austrocylindropuntia pachypus
 • Austrocylindropuntia punta-caillan (Rauh & Backeb.) E.F.Anderson
 • Austrocylindropuntia salmiana (J.Parm. ex Pfeiff.) Backeb.
 • Austrocylindropuntia salmiana var. albiflora (K.Schum.) Backeb. = Austrocylindropuntia salmiana
 • Austrocylindropuntia salmiana var. spegazzinii (F.A.C.Weber) G.D.Rowley = Austrocylindropuntia salmiana
 • Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb.
 • Austrocylindropuntia shaferi var. humahuacana (Backeb.) R.Kiesling = Austrocylindropuntia shaferi
 • Austrocylindropuntia spegazzinii (F.A.C.Weber) Backeb. = Austrocylindropuntia salmiana var. spegazzinii
 • Austrocylindropuntia steiniana Backeb. = Austrocylindropuntia verschaffeltii
 • Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb.
 • Austrocylindropuntia subulata f. cristata hort. = Austrocylindropuntia subulata
 • Austrocylindropuntia subulata subs. exaltata (A.Berger) D.R.Hunt = Austrocylindropuntia subulata
 • Austrocylindropuntia tephrocactoides Rauh & Backeb. = Austrocylindropuntia floccosa
 • Austrocylindropuntia teres (Cels ex F.A.C.Weber) Backeb. = Austrocylindropuntia vestita
 • Austrocylindropuntia verschaffeltii (Cels ex F.A.C.Weber) Backeb.
 • Austrocylindropuntia verschaffeltii var. hypsophila (Speg.) Backeb. = Austrocylindropuntia verschaffeltii
 • Austrocylindropuntia verschaffeltii var. longispina Backeb.
 • Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb.
 • Austrocylindropuntia vestita var. chuquisacana (Cárdenas) Backeb. = Austrocylindropuntia vestita
 • Austrocylindropuntia vestita f. cristata
 • Austrocylindropuntia vestita var. intermedia Backeb.
 • Austrocylindropuntia vestita var. maior Backeb.
 • Austrocylindropuntia vestita var. shaferi (Britton & Rose) F.Ritter = Austrocylindropuntia shaferi
 • Austrocylindropuntia weingartiana (Backeb.) Backeb. = Austrocylindropuntia shaferi
 • Austrocylindropuntia weingartiana var. minor = Austrocylindropuntia shaferi
 • Austrocylindropuntia yanganucensis (Rauh & Backeb.) E.F.Anderson